Prezidentai

Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
2006-2007
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
2005-2006
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
2004-2005
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
2003-2004
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
2002-2003
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
2001-2002
Pareigos klube: 
Prezidentė
Kadencija: 
2000-2001
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
1999-2000
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
1998-1999
Pareigos klube: 
Prezidentas
Kadencija: 
1997-1998