Rotaract Akademija

Projekto idėja

Rotaract Akademija – tai Kauno Rotaract klubo narių vykdoma misija, siekiant padėti moksleiviams geriau pažinti save jau mokykloje ir nesuklysti renkantis profesiją.

Projekto tikslas

Dąsinti bei ugdyti jaunus žmones kaip brandžius, iniciatyvius ir atsakingus visuomenės narius.

Projekto uždaviniai

Pristatyti projekto dalyviams asmeninių tikslų formavimo svarbą ir būdus.
Padėti atpažinti savo asmenines kertines savybes ir paaiškinti kaip jas valdyti ir tobulinti.
Konsultuoti bei padėti projekto dalyviams formuojant jų norimą asmenybę.
Supažindinti moksleivius su skirtumais tarp mokyklinės ir vėlesnių etapų aplinkos skirtumais

Projekto aprašymas bei eiga

Projektas vykdomas Kauno mieste bei skirtas 10 – 12 klasių moskleiviams. Pagal atsiųstas anketas atrenkami 30 dalyvių. Rotaract akademija vyksta kas savaitę, vakarais KTU III- iuosiuose rūmuose bei ją įgyvendina Rotaract Kaunas nariai ir kvalifikuoti dėtytojai.

Projekto stadijos suskirstytos į 7 etapus. Pirmojo etapo (atidarymo) metu vyksta projekto pristatymas bei įvadinė paskaita, dalyviai suskirstomi į gupeles po 4 5 narius, grupelėms priskiriami mentoriai (jie betarpiškai bendraus su dalyviais viso projekto metu), 2-ojo – 6 – ojo etapų metų dalyvius ugdys kviestiniai dėtytojai, kai kuriuose etapuose po paskaitos vyks individualus darbas grupėse su mentoriais. 7- asis – iškilmingas projekto uždarymas. Jo metu vienas Kauno Rotaract klubo nariai dalinsis savo patirtimi nuo mokyklos suolo iki dabar, vyks dalyvių baigiamūjų darbų pristatymas, furšetas.